ę
0

Ładny fejl heliohosta. Zabrakło prądu w serwerowni i wszystko wybuchło, a strona była niedostępna na kilka dni. Nadaje się na niewiarygodne.pl!

Tak w ogóle fajna mapa:
http://www.sadistic.pl/polska-oczami-polaka-vt77827.htm

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Compare Free WordPress Themes, Compare Premium WordPress Themes and