Pokaz bety Mafii 1
0

Prawie jak trenowanie po szopach

Warto zwrócić uwagę, że w menu (niebieskim) znajdziemy tryb Multiplayer oraz coś o nazwie Movie Theatre. O ile o trybie wieloosobowym wielbicie mafii wiedzą, tak tryb kinowy? Hmh…

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Compare Free WordPress Themes, Compare Premium WordPress Themes and