Robotyka dawnych czasów
0

Dzisiaj pojęcie automatyzacji i robotyki nie jest nam obce, a wręcz przeciwnie – wiele rozwiazań z tej dziedziny towarzyszy nam nieodłącznie każdego dnia, choć możemy sobie nie zdawać z tego sprawy.

Choć wydaje się, że roboty to synonim ostatnich kilkunastu lub maksymalnie kilkudziesięciu lat, to ich korzenie są znacznie dalsze. Co powiecie na to – pewien szwajcarski inżynier stworzył robota-chłopczyka, który potrafił napisać kilka wierszy oraz narysować kilka rysunków. Dokonał tego około roku… 1800! Więcej tutaj.

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Compare Free WordPress Themes, Compare Premium WordPress Themes and