Świadomy wyborca – jaką moc ma mój głos w wyborach?
1

Na stronie tej pojawiło się już kilka artykułów polityczno-wyborczych. Dziś postanowiłem do tematu powrócić, bo odwieczne pytanie „jaką wartość ma mój głos” powinno zostać wyjaśnione… Tym bardziej, że znam odpowiedź .

Załóżmy, że mamy dzisiaj wybory do Sejmu. Idę do lokalu wyborczego, zaznaczam na karcie do głosowania kandydata A z pierwszej listy (na zasadzie wybieram pierwszego lepszego). Mój głos trafia do urny, która późną godziną zostanie opróżniona. Komisja przelicza wszystkie ważne karty do głosowania i przypisuje kandydatowi A także mój głos. Wynik ten trafia z jednej centrali do drugiej. Teraz dopiero zaczyna się zabawa.

Zgodnie z obowiązującą w Polsce ordynacją wyborczą, partie muszą przekroczyć próg 5% oddanych na nie głosów (inne reguły dotyczą koalicji i mniejszości narodowych) w całej Polsce, by w ogóle mogły brać udział w dalszych etapach. Oznacza to, że mój głos na kandydata A w pierwszej kolejności przyczynia się do przekroczenia jego partii progu wyborczego.

Tym samym do kolejnego etapu przechodzi na ogół kilka partii. Wracamy teraz do poziomu lokalnego. Każdy kandydat startuje w jednym okręgu wyborczym, a każdy z takich okręgów ma przydzieloną pulę mandatów poselskich do rozdysponowania. Sumujemy wynik partii w okręgu i dzielimy je przez kolejne liczby, a następnie porządkujemy malejąco. W ten sposób ustala się, ile dana partia wprowadza w wybranym okręgu posłów. Więc mój głos na kandydata A pomaga w drugiej kolejności jego kolegom z partii.

Wiemy więc, ilu posłów wprowadza dana partia do Sejmu. Szeregujemy kandydatów z partii wedle ilości uzyskanych głosów w porządku malejącym. Dopiero na tym etapie mój głos pomaga wprost kandydatowi A.

Podsumowując: oddając głos, przyczyniamy się przede wszystkim do pomocy partii, z której nasz kandydat się wywodzi.

Można się oczywiście kłócić, czy tak wybrana metoda jest dobra (łatwo wymyślić przykład, w którym kandydat z dużym poparciem przegrywa z partią, w której kandydaci mają średnie poparcie), ale obecnie jest ona stosowana w Polsce i warto wiedzieć, na czym ona polega .

Comments
  • emil 28 kwietnia 2016 at 23:09

    jezdem z ciebie dumny, miałbyś 5 z prawa konstytucyjnego

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Compare Free WordPress Themes, Compare Premium WordPress Themes and